back
Zajímavosti
3. května 2022  • clock 7 min •  Daniel Mitrovsky

Stablecoiny jejich význam a využití ve světě kryptoměn

Vynález alternativního decentralizovaného peněžního systému zvaného Bitcoin způsobil obrovský převrat ve vnímání peněz a dříve zavedených peněžních systémů. Bitcoin a další kryptoměny se v průběhu let ukázaly jako ideální nástroj pro uchování hodnoty v době, kdy inflace v zemích po celém světě dosahuje svých historických maxim za posledních několik desetiletí.

Kromě toho však kryptoměny přinesly do finančního sektoru inovace v podobě rychlých a levných mezinárodních transakcí a možnosti interakce se světem decentralizovaných financí, kde jsou finanční prostředky zcela pod vaší kontrolou a kde není nutné sdílet citlivé informace se subjekty třetích stran.

Přestože se kryptoměny ukázaly být revolučním vynálezem, který si postupně získává stále větší pozornost investorů, vzhledem k jejich výrazně vyšší volatilitě ve srovnání s tradičními fiat měnami se svět stále domnívá, že držet svůj majetek v kryptoměnách je z krátkodobého hlediska velmi riskantní a neefektivní. Mezidenní pohyby cen o desítky procent nahoru nebo dolů učinily z volatility jednoho z největších nepřátel kryptoměn, která nepřímo brání novým investorům ve vstupu na trh.

Odpovědí na vysokou volatilitu kryptoměnového ekosystému jsou stablecoiny. Jedná se o inovativní třídu aktiv, která do rostoucího prostředí kryptoměn přinesla zásadní spojení tradičních a moderních finančních systémů. Stablecoiny se snaží nabídnout to nejlepší z obou systémů – rychlé, bezpečné a levné transakce stejně jako cenovou stabilitu běžných měn.

Co jsou stablecoiny?

Stablecoiny jsou stejně jako ostatní kryptoměny založeny na technologii blockchain, která využívá kryptografii a šifrování k zajištění bezpečného a decentralizovaného vlastnictví digitálních aktiv. Tento specifický typ aktiva se však od ostatních kryptoměn liší tím, že jeho ceny jsou navázány na hodnoty tradičních peněz a komodit, jako je americký dolar, euro nebo zlato. Díky tomu lze stablecoiny používat ke každodenním transakcím bez obav z vysoké volatility, která znesnadňuje používání kryptoměn pro každodenní účely.

Před existencí stablecoinů neexistovaly žádné způsoby, jak se investoři mohli vyhnout vysoké volatilitě na trhu kryptoměn. Vytvoření stablecoinů navázaných na tradiční peníze tak přineslo řešení, které mimo jiné umožňuje investorům uchovat si své bohatství, pokud očekávají pokles hodnoty aktiv.

Mezi pět největších stablecoinů dnes patří Tether (USDT), USD Coin (USDC), TerraUSD (UST), Binance USD (BUSD) a DAI. Kumulativní tržní kapitalizace těchto stablecoinů činí více než 176,8 miliardy dolarů.

Zdroj: Coingecko

Funkce Stablecoinů

Mezi základní funkce stablecoinů v praxi patří:

  • Rychlé a bezpečné platby – Stablecoiny umožňují posílat finanční prostředky rychle a levně, aniž byste se museli obávat ztrát způsobených změnami cen.

  • Eliminace volatility – Kryptoměny, jako je Bitcoin nebo Ethereum, jsou náchylné na fundamentální faktory a novinky, které mohou rychle zvýšit nebo snížit cenu těchto aktiv. Naproti tomu stablecoiny poskytují investorům jistotu, že cena jejich aktiv nebude pod vlivem různých faktorů výrazně kolísat.

  • Inkasování úroků –  Prostřednictvím decentralizovaného financování existuje řada způsobů, jak inkasovat úroky za držení stablecoinů. Tento úrok je obvykle několikanásobně vyšší než úrok v bankách nebo jiných centralizovaných institucích.

  • Mezinárodní transakce – Prostřednictvím stablecoinů lze provádět přeshraniční platby během několika sekund bez nutnosti interakce s bankami.

  • Hedging – Stablecoiny umožňují investorům vyhnout se investičním ztrátám, pokud očekávají výrazný pokles na trhu s kryptoměnami.

Druhy stablecoinů

Vytvoření třídy aktiv podobné tradičním fiat měnám vyžadovalo zavedení určitého mechanismu fixace, který by zajistil, že cena aktiva se bude dlouhodobě co nejvíce blížit hodnotě podkladového aktiva. Ačkoli v praxi existuje řada způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, nejčastěji se v praxi setkáváme s použitím stablecoinů krytých jinými aktivy, která slouží jako kolaterál – nástroj k zajištění aktiva. V poslední době jsou stále populárnější také algoritmické stablecoiny, které se nespoléhají na krytí jinými aktivy, ale na počítačový kód. Pojďme se však postupně seznámit se všemi typy stablecoinů.

Stablecoiny kryté fiat měnami

Krytí stablecoinů fiat měnami je založeno na udržování krycích rezerv v závislosti na povaze stablecoinu. Pokud je stablecoin vázán na americký dolar, je zpravidla krytý dolarovými rezervami. U těchto stablecoinů je každý token v hodnotě jednoho dolaru v oběhu krytý dolarovým ekvivalentem v rezervách – buď hotovostí, nebo ekvivalenty hotovosti. Mezi nejznámější aktiva této kategorie patří dva největší stablecoiny: Tether (USDT) a USD Coin (USDC).

Rezervy stablecoinů jsou udržovány centrálními subjekty, které pravidelně kontrolují své fondy a spolupracují s regulačními orgány, aby zajistily, že subjekty, které vydávají stablecoiny, je budou i nadále udržovat a zajišťovat jejich krytí. 

Kdokoli může posílat a přijímat stablecoiny, které jsou již v oběhu, ačkoli centrální subjekt, který je vydává, může mít za určitých podmínek pravomoc zmrazit stablecoiny na podezřelých adresách. Podobný případ se odehrál již v minulosti, kdy společnosti Tether a Circle zmrazily miliony dolarů na adresách spojených s nelegálními aktivitami.

Stablecoiny kryté kryptoměnami

Tento druh stablecoinů používá jako zástavu jiné kryptoměny. Vzhledem k volatilní povaze kryptoměn však bývají tyto typy stablecoinů nadměrně kolateralizovány, aby se zajistilo, že si stablecoin udrží pevnou hodnotu i v době vysoké volatility na trhu kryptoměn. Stablecoiny kryté kryptoměnami jsou obvykle spravovány prostřednictvím sady chytrých kontraktů, které dynamicky zajišťují vydávání a spalování nových mincí a zároveň poskytují vyšší úroveň transparentnosti.

Asi nejznámějším stablecoinem v této kategorii je Dai, který je vázán na americký dolar a je krytý kryptoměnou Ethereum. V případě, že chce někdo emitovat DAI v hodnotě 1 000 $, musí do protokolu vložit kryptoměnu Ethereum v hodnotě 1 500 $. Bude-li chtít investor svůj kolaterál zpět, jednoduše vloží 1000 DAI zpět do protokolu a jeho kolaterál mu bude vrácen.

Stabilizace ceny stablecoinu DAI se dosahuje prostřednictvím cenových stimulů. Pokud například hodnota DAI klesne na 0,9 $, vznikne motivace ke splacení půjčky, což sníží nabídku DAI a vyrovná cenu zpět na 1 $. Totéž platí i v opačném případě. Pokud cena DAI stoupne nad 1 $, například na 1,05 $, investoři jsou motivováni k vydávání nových tokenů DAI a jejich následnému prodeji na sekundárním trhu, čímž se zvýší jejich nabídka v oběhu a cena se stabilizuje zpět na 1 $.

To znamená, že v případě tohoto stablecoinu není třeba důvěřovat žádnému centrálnímu správci rezerv, protože systém je řízen prostřednictvím arbitrážních stimulů a chytrých smluv.

Zdroj: Finextra

V současné době je možné si stablecoin DAI půjčit složením zástavy nejen v kryptoměně Ethereum, ale i v různých jiných kryptoměnách. Výše kolaterálu pro různé kryptoměny se dynamicky mění v závislosti na výši ukazatele kolaterálu.

Stablecoiny kryté komoditami

Stablecoiny kryté komoditami jsou obvykle kryté přímo fyzickými aktivy, na která je jejich cena navázána – ať už jde o zlato, ropu nebo stříbro. V ekosystému kryptoměn se nejčastěji setkáváme se stablecoiny, které jsou kryté fyzickým zlatem, mezi něž patří například Pax Gold (PAXG) a Tether Gold (XAUT). U tohoto specifického typu stablecoinů lze očekávat určitou volatilitu, protože ceny těchto aktiv obvykle kopírují cenu podkladového aktiva, které v tomto případě určuje jejich cenu z vývoje ceny zlata.

Stablecoiny kryté komoditami umožňují investovat do komodit, jako je zlato a stříbro, aniž byste museli nakupovat fyzická podkladová aktiva a řešit problémy s jejich skladováním a dostupností. Kromě toho se s těmito stablecoiny obvykle obchoduje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, zatímco tradiční komodity lze směňovat pouze během obchodních dnů.

Jeden ze stablecoinů, který je krytý komoditou, najdete také u nás ve Fumbi. Náš inovativní index Fumbi Bitcoin & Zlato sleduje hodnotu Bitcoinu a PAX Gold tak, aby byly vaše finance rozděleny v poměru 50:50. Algoritmus inteligentně dokupuje kryptoměnu, která klesla, a prodává tu, která vzrostla. Díky této kombinaci je spoření na budoucnost snadné a bez stresu.

Algoritmické stablecoiny

Algoritmické stablecoiny, jinak známé jako nekolateralizované stablecoiny, přinesly na trh nový a inovativní přístup ke správě a zajištění cenové stability těchto aktiv. 

Cena těchto stablecoinů není založena na aktivech, ale na algoritmech, které umožňují obchodníkům vydávat a spalovat mince podle potřeby fixace ceny. Nejpopulárnějším algoritmickým stablecoinem je TerraUSD (UST), třetí největší stablecoin podle tržní kapitalizace, hned za USDT a USDC.

UST si udržuje svou dolarovou hodnotu na základě motivace investorů vydávat nebo spalovat nové UST tak, aby si udržely stabilní cenu. Tento proces funguje na základě vzájemně závislého párování UST s nativním tokenem sítě Terra s označením LUNA. Když cena UST klesne pod 1 dolar, obchodníci mohou UST spálit a stáhnout jej tak z oběhu výměnou za jeden dolar v tokenu LUNA. To snižuje zásobu tokenů UST, což zvyšuje jejich cenu. Naopak, když cena UST přesáhne více než jeden dolar, obchodníci jsou motivováni tokeny LUNA spálit výměnou za token UST, čímž se zvýší jejich nabídka v oběhu, což tlačí cenu dolů.

Algoritmické stablecoiny si v posledních měsících získávají pozornost stále více investorů, a to především díky své výrazně decentralizovanější povaze ve srovnání se stablecoiny krytými fiat měnami.

Stablecoiny a DeFi

Po rozmachu decentralizovaného financování se stablecoiny staly nedílnou součástí sektoru DeFi. Stablecoiny umožňují investorům generovat výnosy z jejich kryptoaktiv na trhu DeFi a zároveň zmírňují potenciálně nepříznivé účinky volatility.

Investoři, kteří hledají vyšší výnosy, než jaké nabízejí tradiční investice s pevným úrokem – jako jsou spořicí účty, fondy peněžního trhu nebo dluhopisy – mohou své prostředky digitalizovat a inkasovat výrazně vyšší úroky na základě různých DeFi, ale i centralizovaných protokolů.

Inkasování úroků prostřednictvím decentralizovaného financování funguje podobně jako u tradičních bank, kdy investoři mohou inkasovat úroky za půjčení svých peněz bance, která je pak dále půjčuje nebo s nimi provádí jiné investiční aktivity. V případě DeFi je to velmi podobné, ale za vypůjčené prostředky neodpovídá žádná třetí strana, nýbrž obvykle smart kontrakt s otevřeným zdrojovým kódem, jehož podmínky si může prohlédnout kdokoli.

Zdroj: Loanscan

Shrnutí

Stablecoiny se staly nedílnou součástí stále rostoucího trhu s kryptoměnami a přinášejí na trh nové možnosti výdělku a ochranu před nežádoucími dopady kolísání cen. Navzdory jejich obrovskému a neutuchajícímu úspěchu je však také důležité zvážit rizika spojená s jejich používáním.

Pokud se rozhodnete používat stablecoiny, měli byste si vybrat ty, které se dlouhodobě osvědčily jako stabilní a nejsou spojeny s žádnými kauzami, jako je auditovatelnost jejich rezerv nebo výrazná volatilita cen.

Před použitím jakéhokoli stablecoinu proto doporučujeme nejprve provést vlastní průzkum a rozhodnout se, který stablecoin je pro vás tou správnou volbou.

Investujte s Fumbi ještě dnes 

Pokud uvažujete o investici do kryptoměn, Fumbi je tu pro vás. Naše portfolio řízené algoritmem přesně sleduje pohyby cen na trhu kryptoměn.

Společnost Fumbi je první svého druhu, protože nabízí kryptoměny široké veřejnosti, a to i s malým vkladem. Investování do kryptoměn prostřednictvím Fumbi je velmi snadné a minimalizuje rizika.

Začít můžete s vkladem již od 50 € / 1400 Kč.

INVESTOVAT S FUMBI

Narazili jste v textu na termín, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy týkající se kryptoměn najdete na jednom místě v našem Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi