back
Zaujímavosti
3. mája 2022  • clock 7 min •  Daniel Mitrovsky

Stablecoiny a ich význam a využitie vo svete kryptomien

Vynález alternatívneho decentralizovaného peňažného systému s názvom Bitcoin spôsobil obrovský prevrat na poli vnímania peňazí a doposiaľ zaužívaných peňažných systémov. Bitcoin a ďalšie kryptomeny sa v priebehu rokov ukázali ako dokonalý nástroj na uchovanie hodnoty práve v čase, kedy inflácia v krajinách po celom svete atakuje svoje historické maximá za niekoľko posledných dekád.

Okrem toho však kryptomeny priniesli do finančného sektora inovácie v podobe rýchlych a lacných medzinárodných transakcií, aj možnosť interakcie so svetom decentralizovaných financií, v ktorom sú finančné prostriedky plne vo vašej moci, a v ktorom nie je nutné zdieľať citlivé informácie so subjektmi tretích strán.

Aj keď sa kryptomeny ukázali ako revolučný vynález, ktorý si postupne získava čoraz väčšiu pozornosť investorov, kvôli výrazne vyššej volatilite oproti tradičným fiat menám vo svete stále prevláda názor, že držať svoje bohatstvo v kryptomenách je z krátkodobého hľadiska vysoko rizikové a neefektívne. Intradenné cenové pohyby v desiatkach percent nahor alebo nadol spôsobili, že práve volatilita sa stala jedným z najväčších nepriateľov kryptomien, ktorá nepriamo bráni vstupu nových investorov na trh.

Odpoveďou na riešenie vysokej volatility v ekosystéme kryptomien sú stablecoiny. Ide o inovatívnu triedu aktív, ktorá do rastúceho prostredia kryptomien priniesla esenciálne spojenie tradičného a novodobého finančného systému. Stablecoiny sa snažia ponúknuť to najlepšie z oboch systémov – rýchle, bezpečné a lacné transakcie, ako aj cenovú stabilitu konvenčných mien.

Čo sú stablecoiny?

Stablecoiny sú, tak ako iné kryptomeny, založené na technológii blockchain, ktorá s využitím kryptografie a šifrovania umožňuje bezpečné a decentralizované vlastníctvo digitálnych aktív. Tento špecifický druh aktív je však od ostatných kryptomien odlišný v tom, že sú ich ceny viazané na hodnoty tradičných peňazí a komodít, akými sú napríklad americký dolár, euro či zlato. Vďaka tomu je možné stablecoiny používať na každodenné transakcie bez nutnosti obáv z vysokej volatility, ktorá sťažuje používanie kryptomien na bežné účely.

Pred existenciou stablecoinov neexistovali žiadne spôsoby, ako sa mohli investori vyhnúť vysokej volatilite na trhu kryptomien. Vytvorenie stablecoinov naviazaných na tradičné peniaze tak prinieslo riešenie, ktoré okrem iného umožňuje investorom uchovanie svojho bohatstva v prípade, že očakávajú pokles hodnoty aktív.

Medzi päť najväčších stablecoinov súčasnosti patria Tether (USDT), USD Coin (USDC), TerraUSD (UST), Binance USD (BUSD) a DAI. Kumulatívna trhová kapitalizácia týchto stablecoinov je viac než 176,8 miliardy dolárov.

Zdroj: Coingecko

Funkcie stablecoinov

Medzi základné funkcie stablecoinov v praxi patria:

  • Rýchle a bezpečné platby – Stablecoiny umožňujú odosielať peňažné prostriedky rýchlo a lacno, a to všetko bez obáv zo strát spôsobených cenovými zmenami.

  • Eliminácia volatility – Kryptomeny ako Bitcoin či Ethereum sú náchylné na fundamentálne faktory a novinky, ktoré dokážu rýchlo vyhnať cenu týchto aktív nahor alebo nadol. Oproti tomu, stablecoiny poskytujú investorom istotu, že cena ich aktív nebude pod vplyvom rozličných faktorov výrazne kolísať.

  • Inkasovanie úrokov –  Prostredníctvom decentralizovaných financií existuje množstvo spôsobov, ako inkasovať úroky za držanie stablecoinov. Tieto úroky sú spravidla niekoľkonásobne vyššie, ako úroky v bankách či iných centralizovaných inštitúciách.

  • Medzinárodné transakcie – Prostredníctvom stablecoinov je možné uskutočňovať cezhraničné platby za niekoľko sekúnd bez nutnosti interakcie s bankami.

  • Hedging – Stablecoiny umožňujú investorom vyhnúť sa investičným stratám v prípade, že očakávajú výrazný pokles na trhu kryptomien.

Druhy stablecoinov

Vytvorenie triedy aktív podobných tradičným fiat menám si vyžadovalo zavedenie určitého mechanizmu viazania, ktorý zabezpečuje, že sa bude cena aktíva v dlhodobom časovom horizonte čo najviac približovať hodnote podkladového aktíva. Aj keď v praxi existuje viacero spôsobov, ako tento cieľ dosiahnuť, najčastejšie sa stretávame so stablecoinami krytými inými aktívami, ktoré slúžia ako kolaterál – nástroj na krytie aktíva. V poslednom období sa do popredia čoraz častejšie dostávajú aj algoritmické stablecoiny, ktorých fungovanie sa nespolieha na krytie inými aktívami, ale na počítačový kód. Poďme si však postupne predstaviť všetky druhy stablecoinov.

Stablecoiny kryté fiat menami

Krytie stablecoinov fiat menami je založené na udržiavaní krycích rezerv v závislosti od povahy stablecoinu. Ak je stablecoin naviazaný na americký dolár, spravidla je krytý rezervami v amerických dolároch. Pri týchto stablecoinoch platí, že každý token v hodnote jedného dolára v obehu je krytý dolárovým ekvivalentom v rezervách – buď v hotovosti alebo v peňažných ekvivalentoch. Medzi najznámejšie aktíva z tejto kategórie patria dva najväčšie stablecoiny: Tether (USDT) a USD Coin (USDC).

Rezervy stablecoinov sú udržiavané centrálnymi subjektmi, ktoré pravidelne kontrolujú svoje fondy a spolupracujú s regulátormi, aby zabezpečili, že subjekty, ktoré emitujú stablecoin, budú aj naďalej udržiavať a zabezpečovať jeho krytie. 

Ktokoľvek môže posielať a prijímať stablecoiny, ktoré sú už v obehu, hoci centrálny subjekt, ktorý ich vydáva, môže mať právomoc za špecifických podmienok zmraziť stablecoiny na podozrivých adresách. Podobný prípad sa odohral v minulosti, kedy spoločnosti Tether a Circle zmrazili milióny dolárov na adresách spojených s nelegálnymi aktivitami.

Stablecoiny kryté kryptomenami

Tento druh stablecoinov používa ako kolaterál na svoje krytie iné kryptomeny. Kvôli volatilnej povahe kryptomien však zvyknú byť tieto druhy stablecoinov nadmerne kolaterizované, aby sa zabezpečilo, že si stablecoin udrží fixnú hodnotu aj v čase vysokej volatility na trhu kryptomien. Stablecoiny kryté kryptomenami sú spravidla spravované prostredníctvom sady inteligentných zmlúv, ktoré dynamicky zabezpečujú emitovanie a pálenie nových mincí a zároveň poskytujú vyššiu úroveň transparentnosti.

Azda najznámejším stablecoinom z tejto kategórie je Dai, ktorý je naviazaný na americký dolár a je krytý kryptomenou Ethereum. V prípade, že chce niekto emitovať DAI v hodnote 1000 $, je potrebné vložiť do protokolu kryptomenu Ethereum v hodnote 1500 $. V prípade, že bude chcieť investor svoj kolaterál späť, jednoducho vloží do protokolu 1000 DAI a jeho kolaterál mu bude vrátený.

Cenová stabilizácia stablecoinu DAI je dosahovaná prostredníctvom cenových stimulov. Napríklad, ak hodnota DAI klesne na 0,9 $, vytvára to stimuly pre splatenie pôžičky, čím sa zníži ponuka DAI a cena sa dorovná späť na 1 $. Rovnako to platí aj v opačnom prípade. Ak cena DAI vystúpi nad 1 $, napríklad na 1,05 $ , investori sú motivovaní k emitovaniu nových DAI tokenov a k ich následnému predaju na sekundárnom trhu, čím sa zvýši ich ponuka v obehu a cena sa zastabilizuje späť na 1 $.

To znamená, že v prípade tohto stablecoinu nie je nutné dôverovať žiadnemu centrálnemu správcovi rezerv, pretože systém je riadený prostredníctvom arbitrážnych stimulov a inteligentných zmlúv.

Zdroj: Finextra

V súčasnosti je možné požičať si stablecoin DAI vložením kolaterálu nielen v kryptomene Ethereum, ale aj v rôznych iných kryptomenách. Výška kolaterálu sa pri rozličných kryptomenách dynamicky mení v závislosti od výšky kolateralizačného ukazovateľa.

Stablecoiny kryté komoditami

Stablecoiny kryté komoditami sú spravidla kryté priamo fyzickými aktívami, na ktoré je viazaná ich cena – či už ide o zlato, ropu alebo striebro. Najčastejšie sa v ekosystéme kryptomien stretávame so stablecoinmi krytými fyzickým zlatom, medzi ktoré patria napríklad Pax Gold (PAXG) či Tether Gold (XAUT). U tohto špecifického druhu stablecoinov je možné očakávať určitú volatilitu, pretože ceny týchto aktív zvyčajne kopírujú cenu podkladového aktíva, na základe čoho sa ich cena v tomto prípade určuje od vývoja ceny zlata.

Stablecoiny kryté komoditami otvárajú dvere investovaniu do komodít ako zlato či striebro, a to všetko bez nutnosti nákupu fyzického podkladového aktíva, ako aj nutnosti vyriešiť problémy s ich skladovaním a dostupnosťou. Okrem toho sa zvyčajne tieto stablecoiny obchodujú 24 hodín denne a 7 dní v týždni, zatiaľ čo tradičné komodity je možné vymieňať iba počas obchodných dní.

Jeden zo stablecoinov, ktorý je krytý komoditou, je možné nájsť aj u nás vo Fumbi. Náš inovatívny produkt Fumbi Bitcoin a Zlato sleduje hodnotu Bitcoinu a PAX Gold tak, aby boli vaše financie rozdelené v pomere 50:50. Algoritmus inteligentne dokupuje kryptomenu, ktorá klesla, a predáva tú, ktorá narástla. Vďaka tejto kombinácii si môžete jednoducho a bez stresov sporiť na svoju budúcnosť.

Algoritmické stablecoiny

Algoritmické stablecoiny, inak označované aj ako nekolateralizované, priniesli na trh nový a inovatívny prístup k riadeniu a zabezpečovaniu cenovej stabilizácie týchto aktív. 

Cena týchto stablecoinov nie je založená na aktívach, ale na algoritmoch, ktoré umožňujú obchodníkom emitovať a páliť mince podľa potreby na zabezpečenie fixácie ich ceny. Najpopulárnejším algoritmickým stablecoinom je TerraUSD (UST), tretí najväčší stablecoin podľa trhovej kapitalizácie, hneď za USDT a USDC.

UST si udržiava svoju dolárovú hodnotu na základe motivácie investorov emitovať alebo spaľovať nové UST tak, aby si zachovali svoju stabilnú cenu. Tento proces funguje prostredníctvom vzájomne závislého párovania UST s natívnym tokenom siete Terra s označením LUNA. Keď cena UST klesne pod 1 dolár, obchodníci môžu spáliť UST, a odstrániť ho tak z obehu výmenou za jeden dolár v tokene LUNA. To znižuje zásobu tokenov UST, čo tlačí na rast ceny. Opačne platí, že ak cena UST presiahne viac ako jeden dolár, obchodníci sú motivovaní spáliť token LUNA výmenou za token UST, čím sa zvýši ich ponuka v obehu, čo tlačí na cenový pokles.

Algoritmické stablecoiny si v posledných mesiacoch získavajú pozornosť čoraz viac investorov, a to najmä kvôli svojej výrazne vyššej decentralizovanej povahe v porovnaní so stablecoinmi krytými fiat menami.

Stablecoiny a DeFi

Po rozmachu v oblasti decentralizovaných financií sa stablecoiny stali neoddeliteľnou súčasťou sektora DeFi. Stablecoiny umožňujú investorom vytvárať výnosy zo svojich kryptoaktív na trhu DeFi a zároveň zmierňujú potenciálne nepriaznivé účinky volatility.

Investori, ktorí hľadajú vyššie výnosy ako ponúkajú tradičné investície s pevným úrokom – ako sú sporiace účty, fondy peňažného trhu alebo dlhopisy, môžu svoje prostriedky digitalizovať a inkasovať výrazne vyššie úroky na rozličných DeFi, ale aj centralizovaných protokoloch.

Inkasovanie úrokov prostredníctvom decentralizovaných financií funguje podobným spôsobom, ako to je aj u tradičných bánk. Tam môžu investori inkasovať úroky za požičanie svojich peňažných prostriedkov banke, ktorá ich následne požičiava ďalej alebo s nimi uskutočňuje iné investičné aktivity. V prípade DeFi je to veľmi podobné, avšak za požičané prostriedky nezodpovedá žiadna tretia strana, ale zvyčajne smart kontrakt s otvoreným zdrojovým kódom, ktorého podmienky si môže pozrieť ktokoľvek.

Zdroj: Loanscan

Zhrnutie

Stablecoiny sa stali neoddeliteľnou súčasťou neustále rastúceho trhu kryptomien, ktoré na trh priniesli nové možnosti zárobkov a ochrany pred neželaným vplyvom cenových výkyvov. Napriek ich obrovskému a neutíchajúcemu úspechu je však potrebné zvážiť aj riziká, ktoré pri ich používaní hrozia.

V prípade, ak sa rozhodnete používať stablecoiny, je potrebné vybrať si tie, ktoré sa dlhodobo ukazujú ako stabilné a nie sú spojené so žiadnymi kauzami týkajúcimi sa napríklad auditovateľnosti svojich rezerv či výraznej cenovej nestability.

Pred použitím akéhokoľvek stablecoinu si preto najprv urobte svoj vlastný prieskum, na základe ktorého sa rozhodnete, ktorý stablecoin pre vás bude tou správnou voľbou.

Investujte s Fumbi už dnes 

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami. Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

INVESTOVAŤ VO FUMBI

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi