back
Interesujące fakty
3. maja 2022  • clock 7 min •  Daniel Mitrovsky

Stablecoiny, ich przeznaczenie i zastosowanie w świecie kryptowalut

Opracowanie alternatywnego zdecentralizowanego systemu monetarnego o nazwie Bitcoin spowodowało ogromną rewolucję w postrzeganiu pieniądza i powszechnie dostępnych systemów monetarnych. Z biegiem lat Bitcoin i inne kryptowaluty okazały się doskonałym narzędziem do ochrony przed inflacją, która osiągnęła w ciągu ostatnich kilku dekad rekordowe poziomy w krajach na całym świecie.

Oprócz ochrony przed inflacją, kryptowaluty wprowadziły wiele innowacji do sektora finansowego. Dotyczy to na przykład szybkich i tanich transakcji międzynarodowych oraz możliwości obcowania ze światem zdecentralizowanych finansów, w którym środki są pod całkowitą kontrolą użytkownika, a więc nie ma konieczności dzielenia się poufnymi informacjami z osobami trzecimi.

Kryptowaluty okazały się rewolucyjnym wynalazkiem, który stopniowo zyskuje coraz większe zainteresowanie inwestorów. Jednak ze względu na znacznie większe wahania cen niż w przypadku tradycyjnego pieniądza fiducjarnego, przeważa opinia, że trzymanie majątku w kryptowalutach jest obarczone wysokim ryzykiem i nieefektywne w krótkim okresie. Ruchy cenowe rzędu kilkudziesięciu procent w górę lub w dół w ciągu poszczególnych dni spowodowały, że zmienność stała się jednym z największych wrogów kryptowalut, pośrednio uniemożliwiając nowym inwestorom wejście na rynek.

Stablecoiny są odpowiedzią na problem wysokiej zmienności w ekosystemie kryptowalut. Jest to innowacyjna klasa aktywów, która wprowadziła istotne połączenie tradycyjnych i nowoczesnych systemów finansowych do rozwijającego się środowiska kryptowalut. Stablecoiny to próba zaoferowania tego, co najlepsze z obu wymienionych światów – szybkich, bezpiecznych i tanich transakcji oraz stabilności cenowej walut konwencjonalnych.

Stablecoiny – czym są?

Stablecoiny, podobnie jak inne kryptowaluty, są oparte na technologii blockchain, wykorzystującej kryptografię i szyfrowanie, aby umożliwić bezpieczne i zdecentralizowane władanie aktywami cyfrowymi. Ten szczególny rodzaj aktywów różni się jednak od innych kryptowalut. Ich ceny są powiązane z wartościami tradycyjnych pieniędzy i towarów, takich jak dolar amerykański, euro czy złoto. Dzięki temu stablecoiny można wykorzystywać do codziennych transakcji bez zmartwień o dużą zmienność cen, która utrudnia wykorzystywanie kryptowalut w życiu codziennym.

Przed pojawieniem się stablecoinów inwestorzy nie mieli możliwości uniknięcia dużych wahań na rynku kryptowalut. Stworzenie stablecoinów powiązanych z tradycyjnym pieniądzem przyniosło więc rozwiązanie, które pozwala inwestorom między innymi na zachowanie ich majątku – jeśli spodziewają się spadku wartości aktywów.

Do pięciu największych obecnie stablecoinów należą: Tether (USDT), USD Coin (USDC), TerraUSD (UST), Binance USD (BUSD) i DAI. Łączna kapitalizacja rynkowa tych stablecoinów wynosi ponad 176,8 mld dolarów.

Źródło: Coingecko

Funkcje stablecoinów

W praktyce, podstawowe funkcje stablecoinów to:

  • Szybkie i bezpieczne płatności – Stablecoiny pozwalają na szybkie i tanie przesyłanie pieniędzy bez obawy o straty wynikające ze zmian cen.

  • Eliminacja niestabilności – Kryptowaluty takie, jak Bitcoin czy Ethereum są podatne na czynniki fundamentalne i innowacje, które mogą szybko spowodować wzrost lub spadek cen tych aktywów. W przeciwieństwie do nich, stablecoiny dają inwestorom pewność, że cena ich aktywów nie będzie ulegać znacznym wahaniom pod wpływem różnych czynników.

  • Pobieranie odsetek – Dzięki zdecentralizowanym finansom istnieje wiele sposobów pobierania odsetek za przechowywanie stablecoinów. Oprocentowanie to jest zazwyczaj kilkakrotnie wyższe niż oprocentowanie w bankach lub innych scentralizowanych instytucjach.

  • Transakcje międzynarodowe – Dzięki stablecoinom możliwe jest dokonywanie płatności międzynarodowych w ciągu kilku sekund, bez konieczności interakcji z bankami.

  • Hedging (zabezpieczenie) – Stablecoiny pozwalają inwestorom uniknąć strat inwestycyjnych, jeśli spodziewają się oni znacznego spadku na rynku kryptowalut.

Rodzaje stablecoinów

Stworzenie klasy aktywów podobnych do tradycyjnych walut fiat wymagało wprowadzenia pewnego mechanizmu wiążącego, który zapewniałby, że cena aktywów będzie w długim okresie możliwie najbardziej zbliżona do wartości aktywów bazowych. Chociaż istnieje kilka sposobów na osiągnięcie tego celu, w praktyce najczęściej spotykamy się ze stablecoinami powiązanymi z innymi aktywami służącymi jako zabezpieczenie – czyli narzędzia wspierające dane aktywo. Ostatnio na pierwszy plan wysunęły się stablecoiny algorytmiczne, których działanie nie opiera się na pokryciu innymi aktywami, lecz na kodzie komputerowym. Wróćmy jednak do tematu i stopniowo zapoznajmy się z wszystkimi rodzajami stablecoinów.

Stablecoiny oparte na walutach fiat

Wspieranie stablecoinów pieniądzem fiducjarnym polega na utrzymywaniu rezerw pokrycia w zależności od charakteru stablecoina. Jeśli dany stablecoin jest powiązany z dolarem amerykańskim, zazwyczaj będzie wspierany przez rezerwy dolarowe. W przypadku tych stablecoinów każdy token o wartości jednego dolara znajdujący się w obiegu jest wspierany przez równowartość dolara w rezerwach – w gotówce lub w ekwiwalentach pieniężnych. Do najbardziej znanych aktywów w tej kategorii należą dwa największe stablecoiny Tether (USDT) i USD Coin (USDC).

Rezerwy stablecoinów są utrzymywane przez podmioty centralne, które regularnie przeglądają swoje fundusze i współpracują z organami regulacyjnymi w celu zapewnienia, że emitenci stablecoinów nadal je utrzymują i wspierają.

Każdy może wysyłać i odbierać stablecoiny będące już w obiegu – chociaż podmiot centralny, który je emituje, może mieć prawo do zamrożenia stablecoinów pod podejrzanymi adresami w określonych warunkach. Taki przypadek miał miejsce, gdy Tether i Circle zamroziły miliony dolarów umieszczone pod adresami związanymi z nielegalną działalnością.

Stablecoiny oparte na kryptowalutach

Ten typ stablecoinów wykorzystuje inne kryptowaluty jako zabezpieczenie swojego pokrycia. Jednak ze względu na zmienną naturę kryptowalut, stablecoiny te są zwykle nadmiernie chronione – ma to zapewnić, że aktywo zachowa stałą wartość nawet w czasach dużej zmienności na rynku kryptowalut. Stabilne monety oparte na kryptowalutach są zwykle administrowane za pomocą zestawu inteligentnych kontraktów, które zapewniają dynamikę emisji i spalania nowych monet, gwarantując jednocześnie wyższy poziom przejrzystości.

Prawdopodobnie najbardziej znanym stablecoinem w tej kategorii jest DAI, powiązany z dolarem amerykańskim i wspierany dodatkowo przez kryptowalutę Ethereum. Jeśli ktoś chce wyemitować DAI o wartości 1 000 dolarów, musi zdeponować aktywa ETH o wartości 1 500 dolarów. Jeśli inwestor będzie chciał odzyskać swoje zabezpieczenie, po prostu wpłaci z powrotem 1000 DAI do protokołu, a jego zabezpieczenie zostanie mu zwrócone.

Stabilizację ceny stablecoina DAI osiąga się za pomocą bodźców cenowych. Na przykład, jeśli DAI spadnie do poziomu 0,9 dolara, stwarza to zachętę do spłacenia pożyczki, zmniejszając ofertę DAI i przywracając cenę do poziomu 1 dolara. To samo dotyczy sytuacji odwrotnej. Załóżmy, że cena DAI wzrasta powyżej 1 dolara, na przykład do 1,05 dolara. Inwestorzy są wtedy zmotywowani do emisji nowych tokenów DAI, a następnie do ich sprzedaży na rynku wtórnym, co zwiększa ich obieg, a cena stabilizuje się z powrotem na poziomie 1 dolara.

Oznacza to, że w przypadku stablecoina DAI nie trzeba polegać na żadnym centralnym zarządcy rezerw, ponieważ system jest zarządzany za pomocą rekompensat finansowych i inteligentnych kontraktów.

Źródło: Finextra

Obecnie istnieje możliwość pożyczenia stablecoina DAI poprzez wniesienie zabezpieczenia nie tylko w kryptowalucie Ethereum, ale także w różnych innych kryptowalutach. Kwota zabezpieczenia zmienia się dynamicznie w przypadku różnych kryptowalut, w zależności od poziomu współczynnika prawnego zabezpieczenia (collateralisation indicator).

Stablecoiny oparte na towarach

Stablecoiny oparte na towarach są zazwyczaj bezpośrednio zabezpieczane przez fizyczne aktywa, do których przyporządkowana jest ich cena – czy to złoto, ropa naftowa, czy srebro. W ekosystemie kryptowalut najczęściej spotykamy stablecoiny wspierane przez fizyczne złoto, takie jak Pax Gold (PAXG) czy Tether Gold (XAUT). W przypadku tego konkretnego typu stablecoinów można spodziewać się pewnej zmienności, ponieważ ceny tych aktywów zazwyczaj odzwierciedlają cenę aktywów bazowych. W tym przypadku ich cena zależy od zmian kosztu złota.

Stablecoiny zabezpieczone towarami otwierają możliwość inwestowania w aktywa takie, jak złoto czy srebro bez konieczności zakupu fizycznych aktywów oraz rozwiązywania problemów z ich przechowywaniem i dostępnością. Co więcej, obrót tymi stablecoinami odbywa się zazwyczaj 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu – podczas, gdy tradycyjnymi towarami można handlować tylko w dni handlowe.

Również w katalogu Fumbi można znaleźć stablecoin zabezpieczony towarem. Nasz innowacyjny indeks Fumbi Bitcoin i Złoto śledzi wartość Bitcoin i PAX Gold, dzięki czemu Twoje finanse są podzielone 50:50. Algorytm inteligentnie kupuje kryptowalutę, która spadła i sprzedaje tę, która wzrosła. Dzięki takiemu połączeniu możesz łatwo i bezstresowo oszczędzać na swoją przyszłość

Algorytmiczne stablecoiny

Algorytmiczne stablecoiny, zwane inaczej non-collateralised, wprowadziły na rynek nowe i innowacyjne podejście do zarządzania tymi aktywami i zabezpieczania ich ceny.

Cena takich stablecoinów nie jest oparta na aktywach, ale na algorytmach, które pozwalają inwestorom emitować i spalać monety w zależności od potrzeb, aby zapewnić stałość ich ceny. Najpopularniejszym algorytmicznym stablecoinem jest TerraUSD (UST) – trzeci co do wielkości stablecoin pod względem kapitalizacji rynkowej, po USDT i USDC.

UST utrzymuje swoją wartość w dolarze, motywując inwestorów do emisji lub spalania nowych UST, aby utrzymać ich stabilną cenę. Proces ten polega na współzależnym parowaniu UST z rodzimym tokenem Terra o nazwie LUNA. Gdy cena UST spadnie poniżej jednego dolara, inwestorzy mogą spalić UST i wycofać go z obiegu w zamian za jednego dolara w tokenie LUNA. W ten sposób zmniejsza się podaż tokenów UST, co powoduje wzrost cen. I odwrotnie, jeśli cena UST przekroczy więcej niż jednego dolara, traderzy są zmotywowani do spalenia tokena LUNA w zamian za token UST – tym samym zwiększając ich podaż w obiegu, co powoduje spadek cen.

Algorytmiczne stablecoiny zyskują w ostatnich miesiącach uwagę coraz większej grupy inwestorów, głównie ze względu na ich znacznie bardziej zdecentralizowany charakter w porównaniu ze stablecoinami zabezpieczonymi pieniądzem fiducjarnym.

Sablecoiny i DeFi

Po ekspansji sektora zdecentralizowanych finansów, stablecoiny stały się integralną częścią sektora zdecentralizowanych finasnów (DeFi). Pozwalają one inwestorom na generowanie zysków ze swoich aktywów kryptowalutowych na rynku DeFi, jednocześnie łagodząc potencjalne negatywne skutki wahań.

Inwestorzy poszukujący wyższych zwrotów niż w przypadku tradycyjnych inwestycji o stałym oprocentowaniu – takich, jak konta oszczędnościowe, fundusze rynku finansowego lub obligacje – mogą digitalizować swoje fundusze i zbierać znacznie wyższe stopy procentowe na różnych protokołach DeFi, a nawet na protokołach scentralizowanych.

Pobieranie odsetek za pośrednictwem zdecentralizowanych finansów działa w sposób podobny do tradycyjnych banków, gdzie inwestorzy mogą pobierać odsetki za udostępnienie swoich środków bankowi, który następnie udziela im pożyczek lub prowadzi z nimi inne działania inwestycyjne. W przypadku DeFi jest to bardzo podobne, ale za pożyczone środki nie odpowiada żadna osoba trzecia, lecz zazwyczaj inteligentny kontrakt typu open-source, z którego warunkami może zapoznać się absolutnie każdy.

Źródło: Loanscam

Podsumowanie

Stablecoiny stały się integralną częścią stale rozwijającego się rynku kryptowalut, przynosząc nowe możliwości zarobku i ochronę przed niepożądanymi skutkami wahań cen. Jednakże, pomimo ich ogromnego i niesłabnącego sukcesu, należy również wziąć pod uwagę ryzyko związane z ich używaniem.

Decydując się na korzystanie z stablecoinów, należy wybierać te, które w dłuższej perspektywie udowadniają swoją stabilność i nie są narażone na przypadki dotyczące np. możliwości kontroli ich rezerw lub znacznej zmienności cen.

Dlatego przed skorzystaniem z jakiegokolwiek stablecoina należy najpierw przeprowadzić własne rozeznanie, na podstawie którego zdecydujemy, który stablecoin będzie dla nas odpowiednim wyborem.

Inwestuj z Fumbi już dziś

Jeśli rozważasz inwestowanie w kryptowaluty, Fumbi jest tutaj dla Ciebie. Nasz portfel zarządzany algorytmem dokładnie śledzi ruchy cen na rynku kryptowalut.

Fumbi jest pierwszą platformą tego rodzaju, która oferuje kryptowaluty ogółowi społeczeństwa, nawet przy niewielkim depozycie. Inwestowanie w kryptowaluty za pośrednictwem Fumbi jest bardzo proste i minimalizuje ryzyko.

Można zacząć już od wpłaty od 50 € / 230 PLN.

ZALOGUJ SIĘ DO PROFILU
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Podziel się z innymi
Odporúčame

Więcej artykułów z Fumbi