back
Kryptomeny
16. mája 2022  • clock 7 min •  Daniel Mitrovsky

Algorand – uhlíkovo neutrálny blockchain

V nasledujúcom blogu vám predstavíme ďalšie kryptoaktívum, ktoré je súčasťou nášho dynamického portfólia – Algorand. Algorand je decentralizovanou blockchainovou platformou, ktorej hlavným cieľom je vyriešiť pretrvávajúci problém blockchainovej trilemy.

História Algorandu

Idea vytvorenia decentralizovanej platformy Algorand vznikla v roku 2017 a jej iniciátorom je Silvio Micali, profesor na Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT) a jeden z víťazov prestížneho ocenenia Turing Award, ktoré je každoročne udeľované Asociáciou výpočtovej techniky jednotlivcom za ich technický prínos vo svete počítačovej vedy. 

Silvio Micali sa kryptografii venuje už od 80. rokov minulého storočia. Je jedným zo spoluvynálezcov dôkazov o nulových znalostiach (Zero-knowledge proofs), pseudo náhodného generovania či overiteľných náhodných funkcií (verifiable random functions), ktoré sú v súčasnosti jadrom mnohých moderných blockchainových platforiem vrátane Cardana Dfinity či Elrondu.

Micali navrhol Algorand v spolupráci s medzinárodne uznávaným tímom výskumníkov, matematikov, kryptografov a ekonómov, s cieľom zaručiť skutočnú decentralizáciu siete pri poskytnutí maximálnej možnej bezpečnosti a škálovateľnosti.

Sieť Algorand bola oficiálne spustená v júni 2019 a jej blockchain obsahuje už viac než 20,7 milióna overených blokov.

Čo je Algorand?

Algorand je decentralizovaná blockchainová infraštruktúra s otvoreným zdrojovým kódom (open-source), ktorej primárnym cieľom je riešenie takzvanej blockchainovej trilemy.

Blockchainová trilema je koncept riešiaci výzvy, ktorým čelia vývojári pri dizajnovaní jednotlivých blockchainov. Problém trilemy sa opiera o to, že vývojári sú pri vytváraní blockchainov nútení robiť kompromisy v jednej z troch základných oblastí:

 • Decentralizácia – vytvorenie autonómneho blockchainového systému, ktorý sa nespolieha na žiaden centrálny bod.

 • Bezpečnosť – schopnosť blockchainového systému brániť sa pred útokmi, chybami a inými nepredvídanými problémami a fungovať tak, ako sa od neho očakáva.

 • Škálovateľnosť – Schopnosť blockchainovej siete zvládnuť neustále rastúci počet používateľov bez časových obmedzení a rastu poplatkov.

Algorand je sieťou, ktorá sa snaží dosiahnuť equilibrium vo všetkých vyššie spomínaných oblastiach.  Okrem toho je Algorand navrhnutý ako sieť zameraná na rýchle platby a na takmer okamžité dosiahnutie finality transakcií.

Kľúčové vlastnosti

Medzi kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým sa stal Algorand populárnym medzi používateľmi, patria:

 • Nízke poplatky – Poplatky v sieti Algorand sa vypočítavajú na základe veľkosti transakcie a používateľ sa môže sám rozhodnúť zvýšiť poplatok, ak chce, aby bola jeho transakcia potvrdená čo najskôr. Na Algorande však neexistuje žiadna koncepcia gas poplatkov, ako je tomu na iných smart kontraktových platformách. Minimálny poplatok za transakciu je 0,001 ALGO (0,0006 $)
 • Transparentnosť – Celý kód protokolu Algorand je open-source, teda je prístupný pre každého, kedykoľvek a kdekoľvek.

 • Vysoká priepustnosť – Na Algorande sa produkujú bloky v priemere každú 4,5 sekundy, pričom každý jeden blok môže obsahovať až 5 000 transakcií. Sieť tak dokáže spracovať až 1 000 transakcií za sekundu, pričom pri súčasnom vyťažení spracováva sieť podľa webového portálu algoexplorer.io v priemere 21 transakcií za sekundu.

 • Finalita – Transakcie v sieti Algorand sú konečné hneď ako sú potvrdené v bloku, a preto pri nich nie je nutné čakať na viacero sieťových konfirmácií.

Konsenzuálny protokol

Podľa zakladateľa siete Algorand je problémom mnohých súčasných blockchainov fakt, že pri použití tradičných konsenzuálnych algoritmov musia blockchainy obetovať aspoň jednu z troch kľúčových vlastností na to, aby mohli jednotlivé siete efektívne fungovať. Silvio Micali a jeho tím sa rozhodli tento problém vyriešiť vynálezom nového konsenzuálneho protokolu s označením Pure Proof-of-Stake (PPoS), ktorý následne implementovali do protokolu Algorand.

PPOS je postavený na základe dvojfázového blokového výrobného procesu pozostávajúceho z navrhovania a hlasovania. Algoritmus funguje tak, že protokol v každom blokovom kole prostredníctvom overiteľnej náhodnej funkcie (Verifiable Random Function) vyberie navrhovateľa bloku a skupinu hlasovacích komisií, ktoré navrhovateľovi schvaľujú jeho navrhnutý blok. Navrhovateľ bloku aj skupiny hlasovacích komisií sú vyberaní náhodne spomedzi všetkých držiteľov tokenov ALGO (teda účtov, na ktorých sú tokeny držané) a pravdepodobnosť výberu je priamo úmerná podielu držiteľa na celkovom množstve ALGO tokenov.

Po navrhnutí bloku nasleduje proces hlasovania, v ktorom sieťové uzly kontrolujú a schvaľujú, že sa v bloku nenachádzajú žiadne transakcie s dvojitou či nadmernou útratou. Ak komisia odsúhlasí, že je všetko v poriadku, blok sa pridá do blockchainu. V prípade, že sa v bloku vyskytne problém alebo sa zistí škodlivá aktivita, sieť prejde procesom obnovy, v ktorom sa chybný blok zahodí a začne sa proces výberu nového navrhovateľa bloku.

Práve jednoduchý proces obnovy a zahodenia chybného bloku sa stal neraz terčom širšej kritiky. Sieť totiž nepoužíva žiadny mechanizmus na potrestanie navrhovateľov chybných blokov, ako to bežne funguje v iných blockchainových sieťach. Namiesto toho sieť prejde jednoduchým procesom obnovy, ktorý chybný blok jednoducho zahodí. Tento systém síce podporuje rýchlosť a efektívnu škálovateľnosť siete, no nijakým spôsobom netrestá navrhovateľov chybných blokov.

Zdroj: Binance

Staking v prípade Algorandu funguje obzvlášť jednoducho. V podstate stačí ALGO mince držať na peňaženke a mince sú automaticky stakeované bez nutnosti vykonávať akékoľvek ďalšie operácie. Jediné špecifikum spočíva v tom, že odmeny, ktoré používateľ zinkasuje, sa stávajú súčasťou celkového zostatku, ale automaticky sa nezapájajú do procesu stakingu. Naakumulované odmeny sa stanú súčasťou stakingu až v prípade, že s nimi používateľ uskutoční nejakú operáciu – napríklad ich raz za čas odošle na inú adresu a potom späť.

Smart kontrakty v sieti Algorand

Decentralizované financie sú v súčasnosti najrýchlejšie rastúcim sektorom v rámci globálneho blockchainového ekosystému. Stále však existuje priestor na zlepšovanie sofistikovaných decentralizovaných aplikácií, ktoré umožňujú nielen jednoduché odosielanie a prijímanie peňazí, ale aj oveľa zložitejšie a komplexnejšie funkcie vrátenie pôžičiek, poistení či tokenizácie aktív.

Algorand patrí k protokolom, ktoré disponujú funkcionalitou smart kontraktov. Smart kontrakty v sieti Algorand sú zmluvy, ktoré sú po nasadení do protokolu ovládateľné z ktoréhokoľvek sieťového uzla v blockchaine. Po nasadení zmluvy sa konkretizácia zmluvy prenesie do konkrétnej aplikácie, ktorej je priradené vlastné ID. Aplikácie sú potom spúšťané špecifickým typom transakcie nazývanej ako Application Call Transaction.

Smart kontrakty sú zvyčajne napísané v TEAL, čo je syntax programovacieho jazyka na špecifikovanie programu, ktorý sa nakoniec prevedie na bajtový kód do AVM. Pre jednoduchšie pochopenie, v prípade siete Ethereum sú smart kontrakty napísané v jazyku Solidity a prevedené do bajtkódu na exekúciu prostredníctvom EVM (Ethereum Virtual Machine). Na Algorande je však možné písať smart kontrakty aj v jazyku Python pomocou PyTeal library alebo v jazyku Reach, ktorý je podobný JavaScriptu.

V prípade Algorandu zaznamenáva zmeny v stave siete takzvaný Algorand Virtual Machine (AVM), ktorý spúšťa programy spojené s transakciami od jednotlivých sieťových uzlov.

Technológia Forkless

Pojem fork charakterizuje situáciu, v ktorej sa jeden blockchain rozvetví do dvoch samostatných vetiev. Rozvetvenie môže v praxi vzniknúť napríklad, ak časť komunity nechce prijať nové aktualizácie alebo významné zmeny v protokole, ktoré nie sú spätne kompatibilné so staršou verziou softvérového klienta. Okrem toho vzniká fork aj v situáciách, keď dvaja ťažiari v sieti vyťažia nový blok takmer v rovnakom čase a informácie o vyťažených blokoch sa ešte nestihli rozdistribuovať medzi všetky sieťové uzly. Pre zachovanie kontinuity blockchainu sa vždy jedna z vetiev stane opustenou a transakcie, ktoré sú jej súčasťou, sa stanú neplatnými.

Konsenzuálny algoritmus PPoS používa mechanizmus kolektívneho hlasovania na overovanie blokov, čo zabezpečuje okamžitú finalitu transakcií a elimináciu možností vzniku forku. V sieti Algorand nie je nikdy možné pridať do blockchainu dva bloky naraz, pretože iba jeden blok môže vždy dosiahnuť požadovaný limit hlasov od vybraných hlasovacích komisií. V praxi to znamená, že vždy po overení každého bloku si môžu byť používatelia hneď istí, že blok obsahujúci ich transakcie bude súčasťou blockchainu už navždy. Vďaka tejto technológii nie je nutné pri transakciách v sieti Algorand čakať na viacero blokových konfirmácií, ako je tomu napríklad na blockchaine Bitcoinu, kde je často nutné pre pripísanie prostriedkov na peňaženku nutné disponovať aspoň tromi blokovými konfirmáciami.

Zelený blockchain

Algorand je v ekosystéme kryptoaktív považovaný za jeden z najefektívnejších a najekologickejších blockchainov. Platforma sa od apríla 2021 stala dokonca uhlíkovo negatívnou, čo znamená, že nakupuje uhlíkové kredity vo väčšej výške, než sú jej reálne uhlíkové emisie.

Obrázok, na ktorom je text, laser

Automaticky generovaný popis

Zdroj: Twitter

Algorand Foundation

Poslaním Algorand Foundation je vytvoriť decentralizovanú a bezhraničnú globálnu ekonomiku založenú práve na technológii Algorand. Nadácia Algorand Foundation pomáha pri plnení tohto cieľa tým, že preberá zodpovednosť za riadenie tokenomiky projektu a dohliada na decentralizované riadenie projektu a zdravý a prosperujúci ekosystém.

Dôležitou súčasťou vízie sú aj takzvaní Algorand ambasádori, ktorí pomáhajú budovať lokálne komunity zamerané na šírenie vedomostí a poznatkov o vývoji tohto blockchainového ekosystému po celom svete. Algorand Foundation vytvorila globálny program pre týchto ambasádorov za prácu, ktorú robia pri vytváraní národných a medzinárodných komunít. Nadácia taktiež odmeňuje ambasádorov za vytváranie vzdelávacieho obsahu pre rozvoj ekosystému.

Ekosystém Algorandu

Medzi najpopulárnejšie projekty, ktoré sú súčasťou ekosystému Algorand, patria:

 • AlgoFund – Projekt zameraný na podporu inovatívnych a prevratných projektov budovaných na platforme Algorand.

 • Kaafila – Decentralizovaný mediálny a vzdelávací projekt postavený na technológii Algorand a IPFS.

 • Openfabric – Ekosystém na vytváranie a prepojenie aplikácií umelej inteligencie.

 • Folks Finance – protokol zameraný na poskytovanie decentralizovaných pôžičiek, do ktorého je okrem iného možné uložiť voľné peňažné prostriedky a inkasovať za to úroky.

 • CryptoTrees – CryptoTrees používa uhlíkovo-neutrálny Algorand blockchain na výsadbu stromov a záchranu lesov po celom svete. Používatelia môžu získať tokeny prostredníctvom hier a iniciatív a zároveň prispieť k boju proti zmene klímy.

Natívny token siete – ALGO

Natívnou menou siete Algorand je minca s označením ALGO, ktorá je základným stavebným kameňom celej infraštruktúry. Odmeny v sieti Algorand sú distribuované pre všetkých držiteľov mincí ALGO namiesto toho, aby odmeny inkasovali len sieťoví validátori. To znamená, že všetci držitelia mincí ALGO môžu inkasovať odmeny vo výške približne 7,5 % ročne.

Maximálne množstvo ALGO mincí je pevne stanovené na 10 miliárd. V súčasnosti je v obehu 7,1 miliardy, pričom až 2,5 miliardy mincí je vo vlastníctve spoločností Algorand Foundation a Algorand Inc. 

Investujte s Fumbi už dnes 

Ak uvažujete o investovaní do kryptomien, Fumbi je tu práve pre vás. Naše algoritmom spravované portfólio presne sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami. Spoločnosť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka kryptomeny širokej verejnosti, a to aj pri malom vklade. Investovanie do kryptomien prostredníctvom spoločnosti Fumbi je veľmi jednoduché a minimalizuje riziká.

Môžete začať vkladom už od 50 €.

INVESTOVAŤ VO FUMBI

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi