back
Novinky ve fumbi
5. února 2024  • clock 3 min •  Fumbi Network

Návod, jak prokázat původ vašich vkladů do Fumbi

Společnost Fumbi jako odpovědná společnost, která se řídí slovenskými zákony a předpisy EU, svědomitě přistupuje k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Proto je pro nás důležité, abyste u částek, které přesahují náš interní limit, doložili původ svých finančních prostředků.

Zákon 297/2008 Z.z. na nás deleguje povinnost sledovat podezřelé transakce, které by mohly souviset s praním špinavých peněz nebo terorismem. A tyto doklady po vás musí ze zákona vyžadovat i každá jiná legitimní společnost.

Jsme si vědomi toho, že se jedná o žádost o dokument osobní povahy s citlivými informacemi, proto vás žádáme, abyste tyto informace nahráli do svého plně zabezpečeného účtu Fumbi, nikoli e-mailem. Ochrana osobních údajů našich klientů je pro nás nejvyšší prioritou.

V tomto článku najdete vysvětlující informace o tom, které dokumenty je třeba nahrát, abychom je mohli ověřit.

Poskytněte prosím dokumenty, které nejlépe prokazují původ vaší investice.

K doložení zdrojů financí fyzické osoby je třeba provést několik rychlých kroků.

Jak postupovat:

  1. Přihlaste se do svého Fumbi účtu
  2. Klikněte na odkaz „Nahrát dokument“
  3. Nahrajte dokument, který deklaruje původ vašich finančních prostředků (vysvětlení dokumentů naleznete níže)

Doklady, kterými můžete prokázat zdroj finančních prostředků:

1. Příjem ze zaměstnání

Jednoduchým způsobem, jak ověřit zdroj příjmů, je doložit mzdu nebo příjem ze zaměstnání.

Pokud je váš příjem ze zaměstnání, budeme od vás potřebovat jeden z následujících dokumentů:

Výpis z účtu, na který vám chodí výplata, za poslední tři měsíce;

nebo

roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzické osoby ze závislé činnosti;

nebo

roční zúčtování zdravotního pojištění;

nebo

přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Pokud jste doklady prokazující původ finančních prostředků předložili elektronicky, přiložte také potvrzení o elektronickém podání.

2. Prostředky z úspor

Abychom mohli zkontrolovat, zda vaše finanční prostředky odpovídají výši vašich investic, budeme potřebovat, abyste nahráli výpis z bankovního účtu za poslední tři měsíce, kdy jste spořili (poslední 3 měsíce).

Pokud jsou na vašem účtu citlivé výdaje, můžete nechat viditelnou pouze částku a zbytek začernit. Nevymazávejte prosím příjmy, které uvádíte.

Důležité je, aby byly vidět identifikační údaje, jako je číslo účtu a jméno majitele účtu, příjmy a v případě, že deklarujete úspory, zůstatky na účtu za jednotlivé měsíce.

3. Prostředky z podnikání

Pokud máte příjmy z podnikání, je pro nás důležité zkontrolovat, zda příjmy odpovídají výši vkladů. K prokázání této skutečnosti potřebujeme jeden z následujících dokumentů:

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob;

nebo

roční zúčtování zdravotního pojištění;

nebo

rozhodnutí o výplatě dividendy;

  • rozhodnutí o výplatě dividendy nahrajte spolu s potvrzením o transakci;

nebo

roční zúčtování zdravotního pojištění.

Pokud jste dokumenty prokazující původ finančních prostředků předložili elektronicky, přiložte také potvrzení o elektronickém podání.

4. Prostředky z prodeje nebo pronájmu majetku

Pokud vaše příjmy pocházejí z prodeje nebo pronájmu nemovitého nebo movitého majetku, budeme ke kontrole potřebovat kupní smlouvu, nájemní smlouvu nebo podobnou smlouvu. To nám umožní potvrdit, že výše vašich vkladů odpovídá výši těchto příjmů.

Nahrajte naskenovaný nebo vyfotografovaný originál podepsané smlouvy spolu s potvrzením o transakci.

Pokud jste dokumenty prokazující původ vašich finančních prostředků předložili elektronicky, přiložte také potvrzení o elektronickém podání.

5. Finanční prostředky získané darem

Pokud jste obdrželi finanční prostředky darem, musíme zkontrolovat, zda částka odpovídá investici do Fumbi. K doložení této skutečnosti budeme potřebovat darovací smlouvu.

Nahrajte prosím naskenovaný nebo vyfotografovaný originál podepsané smlouvy spolu s potvrzením o transakci.

6. Prostředky z dědictví

Abychom mohli zkontrolovat, zda částka dědictví odpovídá vkladům, které vkládáte, budeme potřebovat jeden z následujících dokumentů:

Dohodu o vypořádání dědictví;

nebo

usnesení o vypořádání dědictví;

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně vkládání dokumentů, budeme rádi, když nás kontaktujete pomocí tohoto formuláře.

Děkujeme vám za spolupráci!

Jak získat výpis z účtu od některých bank:

ČSOB – Návod

FIO – Návod

Airbank – Návod

KB – Návod

RB – Návod

Moneta – Návod

Varování:

Důrazně doporučujeme, abyste z důvodu větší bezpečnosti neposílali své důvěrné informace e-mailem, ale nahráli je přímo do svého Fumbi účtu pomocí tlačítka „Nahrát dokument“.

Dokud nebudou dodány a schváleny všechny potřebné dokumenty, může Fumbi zpracování vkladů a výběrů pozdržet.

V případě poskytnutí neúplných nebo podezřelých dokumentů je Fumbi povinna toto jednání nahlásit příslušnému úřadu.

Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Sdílejte s ostatními
Odporúčame

Více článků se společností Fumbi