Návod na to, ako dokladovať pôvod svojich vkladov do Fumbi

back
Zaujímavosti
3. novembra 2021  • clock 3 min •  Fumbi Network

Návod na to, ako dokladovať pôvod svojich vkladov do Fumbi

Fumbi ako zodpovedná spoločnosť riadiaca sa slovenskými zákonmi a nariadeniami svedomito pristupuje aj k boju proti praniu špinavých peňazí a boju proti financovaniu terorizmu. Preto je pre nás dôležité, aby ste k sumám, ktoré prekročia náš interný limit, doplnili doklady o pôvode vašich finančných prostriedkov.

Zákon 297/2008 Z. z. v znení od 1.1. 2021 na nás deleguje povinnosť objaviť podozrivé transakcie, ktoré by mohli súvisieť s praním špinavých peňazí či terorizmom. A aj každá iná legitímna spoločnosť od vás musí tieto doklady zo zákona požadovať.

Uvedomujeme si, že sa jedná o požiadavku na dokument osobnej povahy s citlivými informáciami, preto vás prosíme o nahratie týchto údajov vo svojom plne zabezpečenom Fumbi účte a nie prostredníctvom emailu. Ochrana osobných údajov našich klientov má pre nás najvyššiu prioritu.

V tomto článku nájdete vysvetľujúce informácie o tom, ktoré doklady je potrebné nahrať, aby sme ich mohli overiť.

Prosíme, doložte tie doklady, ktoré pôvod vašich vložených investícií dokazujú najlepšie.

Na zdokladovanie zdrojov financií fyzických osôb treba spraviť niekoľko rýchlych úkonov.

Ako postupovať:

 1. Prihláste sa do svojho Fumbi účtu
 2. Kliknite na odkaz Nahratie dokumentu
 3. Nahrajte doklad, ktorý deklaruje pôvod vašich finančných prostriedkov (vysvetlenie k dokladom nájdete nižšie)

Ako získať výpis zo svojho účtu z jednotlivých bánk:

SLSP – Návod
UniCredit – (str. 16) Návod
Poštová Banka- Návod
365 Banka – Návod

Doklady, ktoré musíme od našich používateľov požadovať:

1. Úspory

Aby sme mohli skontrolovať, či vaše úspory korešpondujú s výškami vašich investícií, budeme potrebovať, aby ste do svojho účtu nahrali výpis zo svojho bankového účtu za relevantné tri mesiace, kedy ste:

 • si sporili (3 posledné mesiace sporenia),
 • prijali financie z predaja nehnuteľnosti alebo iný jednorazový príjem (mesiac pripísania prostriedkov na účet a predchádzajúce dva mesiace)

Ak sa na vašom účte nachádzajú citlivé výdavky, môžete ponechať viditeľnú iba sumu a zvyšok vyčierniť. Príjmy, ktoré deklarujete, prosíme, nevyčierňujte.

 1. Zvoľte si v internet bankingu výpisy z účtu
 2. Označte obdobie relevantných troch mesiacov
 3. Vygenerujte výpis vo formáte pdf
 4. Nahrajte výpis cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

2. Zamestnanie

Jednoduchou možnosťou ako skontrolovať zdroj príjmov je zdokladovanie mzdy či príjmov zo závislej činnosti.
V prípade, že pochádzajú vaše príjmy zo zamestnania, budeme od vás potrebovať:

Ročné zúčtovanie preddavkov na Daň z príjmu fyzickej osoby zo závislej činnosti:

 • Nahrajte Ročné zúčtovanie cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

alebo

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia:

 • Odfoťte alebo nascanujte zúčtovanie od vašej zdravotnej poisťovne
 • Nahrajte zúčtovanie cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

alebo

Výpis za relevantné tri mesiace z účtu, na ktorý vám chodí výplata:

 • Zvoľte si v internet bankingu výpis z účtu
 • Označte obdobie relevantných troch mesiacov
 • Vygenerujte výpis vo formáte pdf
 • Nahrajte výpis cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

3. Podnikanie

V prípade, že vaše príjmy pochádzajú z podnikateľskej činnosti, je pre nás dôležité skontrolovať, či príjmy korešpondujú s výškou vkladov. Na preukázanie potrebujeme tieto dokumenty:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby:

 • Nahrajte daňové priznanie cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

alebo

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia:

 • Nascanovaný alebo odfotený dokument nahrajte cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

Ak máte príjem ako spoločník alebo akcionár právnickej osoby, doložte:

Rozhodnutie o vyplatení dividendy:

 • Nahrajte tento dokument cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

alebo

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia:

 • Nascanovaný alebo odfotený dokument nahrajte cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

4. Majetok (predaj alebo prenájom)

V prípade, že vaše príjmy pochádzajú z predaja alebo prenájmu nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, budeme na ich skontrolovanie potrebovať kúpno-predajnú zmluvu alebo zmluvu o prenájme. Vďaka nej môžeme potvrdiť, že výšky vašich vkladov korešpondujú s výškou takéhoto príjmu. (V prípade, že máte tieto prostriedky na účte viac ako rok, môžeme ich považovať za úspory – v tomto prípade, prosíme, dokladujte ich pôvod podľa bodu 1.)

 • Nascanovaný alebo odfotený originál podpísanej zmluvy nahrajte cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

5. Dar

Ak ste získali financie darom, musíme skontrolovať, či jeho výška zodpovedá investíciám vo Fumbi. Na zdokladovanie budeme potrebovať darovaciu zmluvu. (V prípade, že máte tieto prostriedky na účte viac ako rok, môžeme ich považovať za úspory – v tomto prípade, prosíme, dokladujte ich výšku podľa bodu 1.)

 • Nascanovaný alebo odfotený originál podpísanej zmluvy nahrajte cez tlačidlo Nahratie dokumentu vo svojom Fumbi účte

6. Dedičstvo

Aby sme vedeli skontrolovať, či je výška dedičstva v súlade s vkladmi, ktoré realizujete, budeme potrebovať niektorý z týchto dokladov. (V prípade, že máte tieto prostriedky na účte viac ako rok, môžeme ich považovať za úspory – v tomto prípade, prosíme, dokladujte ich výšku podľa bodu 1.)

Dohoda o vysporiadaní dedičstva:

 • Nascanovaný alebo odfotený originál podpísanej dohody nahrajte do svojho Fumbi účtu cez tlačidlo Nahratie dokladu

alebo:

Uznesenie o dedičstve:

 • Nascanovaný alebo odfotený originál podpísaného uznesenia nahrajte do svojho Fumbi účtu cez tlačidlo Nahratie dokladu

Ak máte otázky k nahrávaniu dokladov, budeme radi, keď sa na nás obrátite cez tento formulár.

Ďakujeme za spoluprácu!

Upozornenie:

Kvôli vyššiemu zabezpečeniu dôrazne neodporúčame posielať svoje dôverné informácie emailom, nahrávajte ich priamo vo svojom Fumbi účte cez tlačidlo Nahratie dokladu.

Kým nebudú dodané a schválené všetky potrebné dokumenty, môže Fumbi pozdržať spracovanie vkladov a výberov.

V prípade poskytnutia nekompletných alebo podozrivých dokumentov je Fumbi povinné nahlásiť toto konanie na príslušný úrad.

Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi