back
Návody
5. februára 2024  • clock 3 min •  Fumbi Network

Návod na to, ako dokladovať pôvod svojich vkladov do Fumbi

Fumbi, ako zodpovedná spoločnosť riadiaca sa slovenskými zákonmi a nariadeniami EÚ, svedomito pristupuje aj k boju proti praniu špinavých peňazí a boju proti financovaniu terorizmu. Preto je pre nás dôležité, aby ste k sumám, ktoré prekročia náš interný limit, doplnili doklady o pôvode vašich finančných prostriedkov.

Zákon 297/2008 Z. z. na nás deleguje povinnosť monitorovať podozrivé transakcie, ktoré by mohli súvisieť s praním špinavých peňazí či terorizmom. A aj každá iná legitímna spoločnosť od vás musí tieto doklady zo zákona požadovať.

Uvedomujeme si, že ide o požiadavku na dokument osobnej povahy s citlivými informáciami, preto vás prosíme o nahratie týchto údajov vo svojom plne zabezpečenom Fumbi účte, a nie prostredníctvom e-mailu. Ochrana osobných údajov našich klientov má pre nás najvyššiu prioritu.

V tomto článku nájdete vysvetľujúce informácie o tom, ktoré doklady je potrebné nahrať, aby sme ich mohli overiť.

Prosíme, doložte tie doklady, ktoré pôvod vašich vložených investícií dokazujú najlepšie.

Na zdokladovanie zdrojov financií fyzických osôb treba spraviť niekoľko rýchlych úkonov.

Ako postupovať:

  1. Prihláste sa do svojho Fumbi účtu
  2. Kliknite na odkaz „Nahratie dokumentu“
  3. Nahrajte doklad, ktorý deklaruje pôvod vašich finančných prostriedkov (vysvetlenie k dokladom nájdete nižšie)

Doklady, ktoré môžete použiť na dokladovanie zdroja finančných prostriedkov:

1. Príjem zo zamestnania

Jednoduchou možnosťou ako skontrolovať zdroj príjmov je zdokladovanie mzdy či príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že pochádzajú vaše príjmy zo zamestnania, budeme od vás potrebovať jeden z nasledujúcich dokumentov:

Výpis za posledné tri mesiace z účtu, na ktorý vám chodí výplata;

alebo

ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu fyzickej osoby zo závislej činnosti;

alebo

ročné zúčtovanie zdravotného poistenia;

alebo

daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.

V prípade, že ste dokumenty preukazujúce pôvod vašich prostriedkov podávali elektronicky, priložte prosím aj potvrdenie o elektronickom podaní.

2. Prostriedky z úspor

Aby sme mohli skontrolovať, či vaše prostriedky korešpondujú s výškami vašich investícií, budeme potrebovať, aby ste do svojho účtu nahrali výpis zo svojho bankového účtu za posledné tri mesiace, kedy ste sporili (3 posledné mesiace).

Ak sa na vašom účte nachádzajú citlivé výdavky, môžete ponechať viditeľnú iba sumu a zvyšok vyčierniť. Príjmy, ktoré deklarujete, prosíme, nevyčierňujte.

Dôležité je, aby boli vidieť identifikačné údaje ako sú číslo účtu a meno vlastníka účtu, príjmy a v prípade, že deklarujete prostriedky z úspor, zostatky na účte za jednotlivé mesiace.

3. Prostriedky z podnikania

V prípade, že vaše príjmy pochádzajú z podnikateľskej činnosti, je pre nás dôležité skontrolovať, či príjmy korešpondujú s výškou vkladov. Na preukázanie potrebujeme niektorý z týchto dokumentov:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby;

alebo

ročné zúčtovanie zdravotného poistenia;

alebo

rozhodnutie o vyplatení dividendy;

  • rozhodnutie o vyplatení dividendy nahrajte prosím spolu s potvrdením o prijatej transakcii;

alebo

ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

V prípade, že ste dokumenty preukazujúce pôvod vašich prostriedkov podávali elektronicky, priložte prosím aj potvrdenie o elektronickom podaní.

4. Prostriedky z predaja, alebo prenájmu majetku

V prípade, že vaše príjmy pochádzajú z predaja alebo prenájmu nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, budeme na ich skontrolovanie potrebovať kúpno-predajnú zmluvu zmluvu o prenájme, alebo podobnú zmluvu. Vďaka nej môžeme potvrdiť, že výšky vašich vkladov korešpondujú s výškou takéhoto príjmu.

Nascanovaný alebo odfotený originál podpísanej zmluvy nahrajte spolu s potvrdením o prijatej transakcii.

V prípade, že ste dokumenty preukazujúce pôvod vašich prostriedkov podávali elektronicky, priložte prosím aj potvrdenie o elektronickom podaní.

5. Prostriedky získané darovaním

Ak ste získali financie darom, musíme skontrolovať, či jeho výška zodpovedá investíciám vo Fumbi. Na zdokladovanie budeme potrebovať darovaciu zmluvu.

Nascanovaný alebo odfotený originál podpísanej zmluvy nahrajte spolu s potvrdením o prijatej transakcii.

6. Prostriedky z dedičstva

Aby sme vedeli skontrolovať, či je výška dedičstva v súlade s vkladmi, ktoré realizujete, budeme potrebovať niektorý z týchto dokladov:

Dohoda o vysporiadaní dedičstva;

alebo

uznesenie o dedičstve;

Ak máte otázky k nahrávaniu dokladov, budeme radi, keď sa na nás obrátite cez tento formulár.

Ďakujeme za spoluprácu!

Ako získať výpis zo svojho účtu z niektorých bánk:

SLSP – Návod

Tatra banka – Návod

VÚB Návod

UniCredit – (str. 16) Návod

Poštová Banka- Návod

365 Banka – Návod

Mbank Návod

ČSOB – Návod

Upozornenie:

Kvôli vyššiemu zabezpečeniu dôrazne neodporúčame posielať svoje dôverné informácie e-mailom, nahrávajte ich priamo vo svojom Fumbi účte cez tlačidlo „Nahratie dokladu“.

Kým nebudú dodané a schválené všetky potrebné dokumenty, môže Fumbi pozdržať spracovanie vkladov a výberov.

PRIHLÁSIŤ SA DO PROFILU
Avatar photo

Fumbi Network

Fumbi

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi