back
Aktualności Fumbi
2. czerwca 2022  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Kwartalna aktualizacja Fumbi Index Portfolio – czerwiec 2022 r.

Zespół ekspertów Fumbi nieustannie analizuje bieżące wydarzenia na rynku kryptowalut i intensywnie pracuje, aby zapewnić Ci to, co najlepsze. Dlatego też przez kolejne trzy miesiące regularnie aktualizujemy aktywa w naszym sztandarowym produkcie – Fumbi Index Portfolio, dodając nowe aktywa o wysokim potencjale technologicznym i wzrostowym. Z drugiej strony, usunęliśmy z portfela te aktywa, które nie spełniały już naszych wielokryterialnych standardów selekcji i wykazywały mniejszą aktywność w ostatnich miesiącach.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to klucz do sukcesu

Dywersyfikacja jest w praktyce inwestycyjnej uważana za najbardziej optymalne rozwiązanie pozwalające ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Dywersyfikacja to metoda, dzięki której inwestor alokuje swój kapitał pomiędzy kilka aktywów, przy czym każdy z nich w różny sposób reaguje na zmiany sytuacji na rynku.

Na niestabilnych rynkach, w tym na rynku kryptowalut, dywersyfikacja ma zasadnicze znaczenie. Inwestowanie tylko w jedną kryptowalutę może przynieść inwestorom 100% zysków, ale także 100% strat. Jednak w przypadku inwestowania w kompleksowy portfel ryzyko niepowodzenia i utraty środków jest znacznie niższe.

Ponadto, aktywnie zarządzany i zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, który podąża za rynkiem, daje inwestorom możliwość generowania wyższych zysków z wielu aktywów, w przeciwieństwie do inwestowania tylko w jeden składnik, co wiąże się ze znacznie wyższym ryzykiem niewypłacalności.

W Fumbi oferujemy możliwość comiesięcznego inwestowania w dynamicznie rebalansowany portfel inwestycyjny w ramach produktu Fumbi Index Portfolio przy wpłacie od 50 euro.

Jakie kryptowaluty dodaliśmy do portfela?

Codziennie dokładnie analizujemy bieżącą sytuację na rynku kryptowalut, aby dodawać do naszego portfela nowe aktywa o wysokim potencjale wzrostu i innowacji. Podczas czerwcowej aktualizacji dodaliśmy do portfela następujące aktywa:

  • Maker (MKR) – Maker jest pionierem i obecnie wiodącą platformą w dziedzinie zdecentralizowanych finansów (DeFi). Zdecentralizowane, autonomiczne organizacje kontrolują stablecoin Dai i zarządzają jego parametrami ryzyka.

Które kryptowaluty usunęliśmy z portfela?

W ramach aktualizacji portfela usuwamy również kryptowaluty, które nie spełniają już naszych surowych kryteriów wyboru. Ponadto zdecydowaliśmy się wykluczyć niektóre kryptowaluty ze względu na fakt, że w ostatnich miesiącach odnotowały one niską aktywność lub niskie stopy zwrotu z rynku w porównaniu z konkurencją.

Wycofane kryptowaluty to:

  • Fantom (FTM)
  • Monero (XMR)

Ponadto kilka tygodni temu wycofaliśmy z naszego Fumbi Index Portfolio kryptowalutę Terra (LUNA), która stała się ofiarą skoordynowanego ataku, w wyniku którego jej cena spadła o ponad 99%. Fumbi natychmiast i dynamicznie zareagowało na tę sytuację, wycofując to aktywo z naszego portfela produktów. Jeśli nie zauważyłeś sytuacji z Luną i stablecoinem TerraUSD, możesz przeczytać więcej na ten temat w naszym wpisie na blogu.

Cztery ważne wskazówki, które pomogą Ci efektywnie zarządzać inwestycjami

  • Określ swój cel inwestycyjny – Należy pamiętać, że inwestowanie w kryptowaluty nie jest sposobem na szybkie wzbogacenie się. Ważne jest, aby postrzegać inwestowanie w kryptowaluty raczej jako bieg długodystansowy. Dlatego bardzo ważne jest ustalenie własnych celów inwestycyjnych, których będziemy ściśle przestrzegać. Na przykład, inwestując w kryptowaluty, warto zaplanować punkt wejścia (kupna) i punkt wyjścia (punkt, w którym sprzedamy aktywa) i trzymać się tych punktów. Inwestowanie z określonym celem może pomóc w łatwiejszym radzeniu sobie z wahaniami cen na rynku.
  • Emocje na bok – Brak wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego u wielu inwestorów powoduje, że w panice emocji sprzedają oni swoje portfele inwestycyjne, nawet gdy ich inwestycje przynoszą straty. Nie pozwól, aby emocje wpływały na Twoje decyzje inwestycyjne. Bycie skutecznym inwestorem nie polega na wzbogaceniu się w jeden dzień, ale na budowaniu bogactwa poprzez racjonalne i celowe inwestowanie.
  • Unikaj efektu FOMO – FOMO to efekt spowodowany strachem przed przegapieniem życiowej okazji inwestycyjnej. Inwestowanie pod wpływem efektu FOMO może zmusić Cię do zakupu kryptowalut, na które normalnie byś się nie natknął. Podobnie jest w przypadku silnego wzrostu cen kryptowalut, kiedy to strach przed przegraną powoduje, że kupuje się kryptowalutę w szczytowym momencie jej ceny. Unikaj efektu FOMO, a zamiast tego inwestuj regularnie i długoterminowo.
  • Inwestowanie długoterminowe jest drogą do celu – Inwestorzy nie powinni wchodzić na rynek tylko dla szybkiego zysku lub krótkoterminowej spekulacji. Nieustannie rozwijająca się technologia kryptowalut jest wciąż w fazie rozwoju, ale wraz z rosnącą popularnością można oczekiwać, że coraz więcej inwestorów pochodzących z tradycyjnych rynków finansowych będzie wykazywać zainteresowanie kryptowalutami.

Na podstawie czego wybieramy kryptowaluty?

W Fumbi przestrzegamy ścisłych zasad przy wyborze kryptowalut, które trafiają do naszego portfela. Oprócz kryteriów formalnych związanych z płynnością, kapitalizacją rynkową lub zdolnością do przechowywania, aktywa muszą mieć silne podstawy w trzech kategoriach, które określamy jako kluczowe dla rynku: systemy płatności, zdecentralizowane finanse i Web 3.

Więcej na temat wyboru portfela można przeczytać w tym artykule.

INWESTUJ W FUMBI
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Podziel się z innymi
Odporúčame

Więcej artykułów z Fumbi