back
Cotygodniowy przegląd rynku
1. sierpnia 2022  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Przegląd rynku kryptowalut w II kwartale – 2022r

Drugi kwartał tego roku kalendarzowego charakteryzował się dużą niestabilnością – nie tylko w sektorze kryptowalut, ale także na innych rynkach finansowych. Niepewność makroekonomiczna w połączeniu z konfliktem geopolitycznym na Ukrainie nadal winduje ceny towarów i energii na nowe szczyty, a rosnąca inflacja w krajach na całym świecie powoduje zmarszczki na czołach bankierów centralnych.

W tym kwartale, najtragiczniejszym wydarzeniem w świecie kryptowalut był upadek platformy blockchain Terra i algorytmicznego stablecoina UST. Jednak w ostatnich miesiącach temat stale rosnącej inflacji znalazł oddźwięk na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych inflacja osiągnęła 40-letnie maksimum, na co Fed zareagował podniesieniem kluczowych stóp procentowych. Kraje na innych kontynentach znajdują się w podobnej sytuacji, a inflacja w niektórych przypadkach osiąga poziomy dwucyfrowe.

Z drugiej strony, znaczącym krokiem w kierunku włączenia kryptowalut do mainstreamu było przyjęcie Bitcoina jako prawnego środka płatniczego przez kolejny kraj. Do Salwadoru dołączyła bowiem Republika Środkowoafrykańska, która zdecydowała się przejść na standard Bitcoina, starając się pobudzić gospodarkę kraju i inicjatywy związane z budową pokoju.

Ogromny odpływ Bitcoina z giełd, stale rosnąca liczba ich posiadaczy oraz napływ kapitału od instytucji to tylko niektóre dane, na podstawie których można spodziewać się wysokiego wzrostu wartości Bitcoina w przyszłości.

Cała przedmowę naszego CIO Davida Stancl znajduje się w pełnym raporcie.

W pełnym raporcie za II kwartał znajdziecie Państwo również więcej informacji o wydarzeniach z rynku, takich jak:

 • Upadek platformy blockchainowej Terra
 • Bitcoin stał się legalnym środkiem płatniczym w Republice Środkowoafrykańskiej
 • Postęp w pracach nad Ethereum 2.0.
 • W USA wprowadzono ustawę o kryptowalutach.
 • Kilka instytucji kryptowalutowych doświadczyło problemów finansowych
 • Bankructwo funduszu hedgingowego 3AC.
 • Giełda kryptowalut Coinbase zwolniła z dnia na dzień 18% pracowników
 • Shopify zostało partnerem Strike Wallet
 • Fidelity dodaje Bitcoin do planów emerytalnych 401(k)
 • Stopy procentowe wzrosły dwukrotnie
 • Europejski Bank Centralny wydał ankietę na temat kryptowalut

Jak sobie radzi Bitcoin?

Źródło: Messari

Bitcoin otworzył drugi kwartał tego roku kalendarzowego z wyceną na poziomie 44 655 dolarów. Pierwszy kwartał charakteryzował się dużą zmiennością i korektą cen. Bitcoin stracił aż 56% swojej wartości i zamknął drugi kwartał z wyceną 19 366 dolarów. Bitcoin osiągnął swój szczyt cenowy w tym kwartale 5 kwietnia, kiedy to handlowano nim na poziomie 46 716 dolarów.

Notowania 10 najlepszych Altcoinów

Źródło: Tradingview

Wśród 10 najlepszych altcoinów (z wyłączeniem stablecoinów), token giełdy Bitfinex – LEO radził sobie najlepiej w drugim kwartale tego roku kalendarzowego, ze stratą „tylko” -0,68%. Wszystkie kryptowaluty z „TOP 10 altcoinów” były w drugim kwartale na czerwono. Największą stratę wśród nich zanotowała waluta Avalanche, której wartość  od 1 kwietnia do 30 czerwca zmniejszyła się o 83%. Wykluczyliśmy kryptowalutę Terra, która straciła aż 99,9% swojej wartości w niefortunnym wydarzeniu znanym jako „Terragedon”.

BTC – Liczba aktywnych adresów

Źródło: Messari

Wskaźnik liczby adresów na blockchainie Bitcoina odwzorowuje sumę unikalnych adresów, które miały dodatnie saldo na swoim koncie. W praktyce oznacza to, że uwzględnienie tych adresów w metryce jest uwarunkowane istnieniem dodatniego salda natywnych jednostek sieciowych pod danym adresem, w tym przypadku niezerowego salda bitcoinów. W drugim kwartale 2022 roku liczba takich adresów wzrosła o 2,41%, z początkowych 41 359 489 do 42 354 488 adresów.                                                                   

Informacje o adresach z saldem większym niż 0,01 BTC, 1-letniej aktywnej podaży oraz hashrate znajdują się w pełnej wersji raportu.

Indeks strachu i chciwości

Źródło: Btctools

W drugim kwartale Indeks Strachu i Chciwości przesunął się z zielonej formacji sygnalizującej „chciwość” do czerwonej formacji sygnalizującej „strach” wśród inwestorów. Spadek tego indeksu do czerwonej strefy jest bezpośrednio związany z wyprzedażą na rynku kryptowalut, podczas której nastroje inwestorów uległy wyraźnej zmianie, a wiele podmiotów zaczęło sprzedawać swoje aktywa w obliczu spadków i niekorzystnej sytuacji gospodarczej. Z historycznego punktu widzenia niskie wartości indeksów okazywały się doskonałym punktem wejścia dla inwestorów.

Ethereum – Liczba adresów

Źródło: Messari

Całkowita liczba adresów w sieci Ethereum nadal dynamicznie rośnie. W ciągu pierwszych trzech miesięcy nowego roku kalendarzowego liczba adresów w sieci Ethereum wzrosła o 6.57% do 83,603,362 addresów. Znaczący wzrost liczby adresów wskazuje na niesłabnące zainteresowanie użytkowników interakcją ze zdecentralizowanymi aplikacjami DeFi i kolekcjami NFT. Ponadto aktualizacja ETH 2.0 przyciąga uwagę wielu inwestorów, którzy gromadzą Ethereum jako aktywo inwestycyjne w długim horyzoncie czasowym.

Informacje o średnich opłatach za transakcje Ethereum i hashrate znajduja się w pełnej wersji raportu.

Wartość zablokowana w zdecentralizowanych finansach DeFi  

Źródło: DefiLlama

Wskaźnik Total Value Locked, znany jako TVL, mierzy całkowitą skumulowaną wartość aktywów zdeponowanych w aplikacjach DeFi na wybranych platformach typu smart contract w wybranym okresie czasu. Metryka ta obejmuje również wartości aktywów pochodzących z różnych działań, które można wykonać za pośrednictwem DeFi – na przykład staking, zapewnienie płynności, pożyczanie i wszelkie inne działania, w których użytkownik wchodzi w interakcję ze smart kontraktami.

TVL projektu nie zmienia się tylko wtedy, gdy użytkownicy wpłacają lub wypłacają swoje aktywa. TVL jest stale dostosowywany zgodnie z wartością dolarową wszystkich takich aktywów na rynku kryptowalut. Niektórzy inwestorzy porównują TVL projektu z jego kapitalizacją rynkową, aby określić, czy token projektu jest przewartościowany lub niedowartościowany.

Drugi kwartał tego roku kalendarzowego, podobnie jak w przypadku innych obszarów w sektorze kryptowalut, charakteryzował się pogorszeniem koniunktury. Spadek TVL skorelowany był ze spadkami cen BTC i innych kryptowalut. Podczas spadków użytkownicy wycofali swoją płynność ze zdecentralizowanych protokołów, które wymienili na stablecoiny lub gotówkę, aby uniknąć negatywnego wpływu spadków na ich portfele. Katastrofa platformy blockchain Terra, która gościła w swoim ekosystemie dużą liczbę zdecentralizowanych projektów, również negatywnie wpłynęła na ogólny TVL. Według DefiLlama, na początku kwartału skumulowany TVL na wszystkich blockchainach wynosił prawie 228 miliardów, natomiast w ciągu kwartału spadł o -67% do ostatecznej wartości 73,3 miliarda.

Więcej na temat innych wydarzeń, rozwoju platform DeFi, NFT i metaverse znajdują się w raporcie kwartalnym.

POBIERZ RAPORT

Chcesz wykorzystać potencjał kryptowalut?

Dzięki Fumbi możesz inwestować w cały portfel najlepszych sprawdzonych kryptowalut i korzystać z ich potencjału w prosty, przejrzysty i bezpieczny sposób. Możesz zacząć inwestować i oszczędzać na przyszłość już od wpłaty 230 PLN / 50 EUR.

ŁATWA REJESTRACJA
Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Podziel się z innymi
Odporúčame

Więcej artykułów z Fumbi